Filial på Stadsbygd legges ned.

Siden den første kunden gikk inn døra i Stadsbygd Sparebank 4. april i 1892, har banken hatt et bankkontor på Stadsbygd. På bankens åpningsdag fikk en fisker låne 2000,- kroner, slik at han berget båt og bruk etter en dårlig sesong på Lofotfisket. 

I de 126 årene som har gått etter denne vårdagen i 1892, har Stadsbygd Sparebank vært en viktig aktør som har deltatt og bidratt i utviklingen av lokalsamfunnet. I første omgang på Stadsbygd og senere i hele nye Indre Fosen kommune.

 

Når vi nå legger ned kontoret betyr det at en epoke på 126 år med bankkontor på Stadsbygd er over. Å legge ned kontoret er vemodig, det er et klart skille i bankens historie, men det er et nødvendig grep banken må ta for å kunne hjelpe kunder og næringsliv i årene som kommer.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Utviklingen innen bankdrift har vært i stadig endring på disse 126 årene.  Kundenes behov og bruk av banken har også endret seg, og dette er hovedårsaken til at styret i Stadsbygd Sparebank har besluttet at bankkontoret på Stadsbygd skal legges ned.

Den økende digitaliseringen av samfunnet har påvirket oss som bank kraftig, og færre og færre oppsøker nå oss for å få utført vanlige banktjenester. Besøket ved filialen på Stadsbygd har gått betydelig ned de siste årene, og kundene blir mer og mer selvhjulpne med bankens digitale tjenester.

 

Vi ser også at ressursbruken til drift og bemanning av 3 kontorer i kommunen ikke er forsvarlig rent kostnadsmessig. Den 21. juni stenges derfor døren til filialen på Stadsbygd, men minibank med muligheter for innskudd og uttak blir fortsatt tilgjengelig. Banken har også en filial i Leksvik, men der er det ingen planer om å endre noe på banktilbudet.

 

Positivt resultat i 2017

Det er ikke røde tall i regnskapene som er skyld i nedleggelse, men endrede forbrukervarer og et ønske om solid drift med gode overskudd som sikrer banken eksistens i årene fremover. Stadsbygd Sparebank er derfor glad for å kunne melde om en positiv utviklingen i 2017. Banken kan vise til et resultat på 25,1 millioner etter skatt som er en liten økning fra året før. Regnskapet viser et betydelig mindre tap på utlån og garantier enn året før, men kostnadene har økt noe, som skyldes blant annet at vi brukte en del penger i forbindelse med feiringen av 125-årsjubileet i fjor, økte Eika-kostnader og økt finansskatt

I 2017 brukte banken hele 2,5 millioner på gaver og støtte til lokalsamfunnet.

 

Tilbud til berørte kunder

Banken er klar over at dette er utfordrende for enkelte kunder som i dag benytter bankkontoret til dagligbankfunksjoner. Banken skal hjelpe de berørte med å komme over løsninger som passer for hver enkelt; enten det er nett- og mobilbank, avtalegiro/e-faktura/brevgiro eller bruk av kort og minibank eller andre produkter.

 

Kontoret vil frem mot stenging være godt bemannet i tillegg vil banken arrangere flere kurskvelder der vi hjelper kunder i gang med kort, nettbank og mobilbank o.l. Møte med rådgivere må etter stenging i juni gjennomføres ved kontoret i Leksvik eller i Rissa.

 

 

En beslutning for fremtiden

Stadsbygd Sparebank synes det er vemodig å måtte gå til dette skrittet. Det blir et tydelig skille når bankens historie skal fortelles, men dette er et nødvendig grep om banken også i fremtiden skal kunne bidra i samfunnsutviklingen på Stadsbygd, og i Indre Fosen Kommune.

 

Stadsbygd Sparebank lover at ansatte i banken skal gjøre sitt ytterste for at dette blir minst mulig utfordrende for våre gode kunder. Ved spørsmål bes kundene ta kontakt med banken.