Velkommen til Stadsbygd Sparebank

Gave fra banken?


Stadsbygd Sparebank vil i år, som tidligere år, sette av et betydelig beløp fra regnskapsåret 2018 til almennyttige formål i Indre Fosen Kommune.


Med disse midlene gir vi tilbake til lokalsamfunnet via støtte til store og små prosjekt.

Se her for mer info og innsending av søknad. Søknadsfrist er 31.01.19.

Hvem fortjener 10.000,-?

Kjenner du noen som du synes bør få Stadsbygd Sparebanks Innsatspris for 2018?

Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune, og i år deles prisen ut på Hederskvelden i Rissahallen søndag 10. februar.

Vi ønsker ditt forslag innen 25. januar. Info om pris og innsending av forslag finner du her.

Gode råd

Rådgivere i Stadsbygd Sparebank