Velkommen til Stadsbygd Sparebank

Innhenting av legitimasjon

På grunn av skjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente legitimasjon på en del av våre kunder.

Les mer om hvorfor vi må gjøre dette, og hva du som kunde må gjøre.

Gode råd

Rådgivere i Stadsbygd Sparebank