Velkommen til Stadsbygd Sparebank

Innhenting av legitimasjon

På grunn av skjerpede lovkrav fra myndighetene må vi innhente legitimasjon på en del av våre kunder.

Les mer om hvorfor vi må gjøre dette, og hva du som kunde må gjøre.
Gave verdt 203.000 kr,-

Gave verdt 203.000 kr,-

Vi har nå utbetalt 203.000 kr,- til store og små prosjekt i over 50 ulike lag og organisasjoner i Indre Fosen Kommune.

Banken setter for hvert regnskapsår av et betydelig beløp som skal gis som gaver til allmennyttige formål i Indre Fosen kommune, og nå er midlene for regnskapsåret 2018 fordelt.

Vi ønsker lykke til med alle de ulike prosjektene i de ulike lag og foreningene, og vi er stolte over å kunne gi tilbake til lokalsamfunnet vårt.

Gode råd

Rådgivere i Stadsbygd Sparebank