Velkommen til Stadsbygd Sparebank

Du bestemmer!

Du bestemmer!

DU kan avgjøre hvem som skal sitte i bankens øverste organ – generalforsamlingen.


Generalforsamlingen bestemmer over styret og banksjef, og består av medlemmer fra kunder, ansatte,  EK-beviseiere og representanter fra kommunen


Info om hvordan du gir din stemme finner du her

Vinner innsatsprisen

Vinner innsatsprisen

På hederskvelden 10. februar mottok Elisabeth Fætten Schei Stadsbygd Sparebanks innsatspris for 2018.

Elisabeth har vært en positiv drivkraft på mange arenaer i lokalmiljøet sitt de siste årene, og banken gratulerer med en velfortjent pris!


Gode råd

Rådgivere i Stadsbygd Sparebank