Innhold

Noen spørsmål er for store for nettet

Hva om du plutselig ikke kan ta din del av utgiftene? Hvis det verste skulle skje, er det fint å slippe økonomiske bekymringer i tillegg.

Full kontroll med banken i lomma

I mobilbanken har du tilgang til alle de vanligste tjenestene fra nettbanken. Bare mye enklere!

Egenkapitalbeviseiermøte

I forbindelse med at det skal velges en valgkomitè for egenkapitalbeviseiernes valg, innkalles det herved til egenkapitalbeviseiermøte i Stadsbygd Sparebank. Møte avholdes tirsdag 24, januar kl 18:00 i bankens lokaler i Rissa (Rådhusveien 21, 7100 Rissa)

Mer informasjon om møtet og påmelding finner du her:
izsettle med kort, vaffel og kaffe

NYHET: iZettle

Stadsbygd Sparebank kan nå i samarbeid med iZettle tilby lag og foreninger en enkel og effektiv betalingsløsning som gjør at vaffel og billettsalg kan gjennomføres uten bruk av kontanter. Denne løsningen er også ideel for mindre bedrifter.
Klikk her for å lese mer om iZettle.

I søknaden bes oppgitt en begrunnelse for søknaden; kort oversikt over søkerens almennyttige aktiviteter, prosjekter det arbeides med, omfang/kostnad o.l. Gavetildelinga vil bli foretatt av bankens generalforsamling i mars 2017 og søknadsfristen er 31. januar 2017.