Hvem kan delta?

Alle som ikke har privatbilforsikring i Stadsbygd Sparebank/Eika forsikring kan delta. For å delta må du kontakte oss via kontaktskjema på denne siden, eller ta kontakt direkte med rådgiver.
Videre må du gi oss muligheten til å regne et forsikringstilbud til deg.

Les konkurransebetingelser i grønn boks nede på denne siden. 

Ta kontakt via skjema

Fyll ut skjema i link under og send dokumentet til lle@stbank.no
Merk epost med "Konkurranse"

En av våre forsikringsrådgivere vil da innen et par dager ta kontakt med deg og gi deg et forsikringstilbud.

Kontakt rådgiver direkte

Du kan også kontakte rådgiver direkte. Send en e-post til lle@stbank.no.

Epost må inneholde navn, adresse, telefonnummer og epost.

I emnefeltet skriver du:  "Jeg ønsker å delta i konkurranse om privat bilforsikring i 1 år"

Konkurransebetingelser

Premie:

Premien i konkurransen er gratis bilforsikring i 1 år

Premien i konkurransen gjelder kun for privatbilforsikringer

Premien gjelder kun en forsikringsdekning.

Det er en begrensing på premien oppad i pris på 15.000,- inkl. TFA

Bilforsikringen må tegnes hos Eika Forsikring 

Vanlige tegningsbestemmelser og bonusregler må følges

 

Betingelser for å delta:

Deltagelse i konkurranse er mulig og gyldig på to måter:

1: Bank må kontaktes via skjema på hjemmeside innen 15.11.2018 kl 23:59,

2: Kunderådgiver må kontaktes på epost lle@stbank.no innen 15.11.2018 kl 23:59

Kunder som tegner privatbilforsikring hos Eika forsikring via internett i perioden 01.10.18
kl 0:00 - 15.11.18 kl 23:59 er også med i konkurransen. Men for å bli registrert som deltakere må man sende inn kontaktskjema eller kontakte rådgiver direkte.              

 

Gjennomføring:

Kunderådgiver kontakter de som har meldt seg på konkurransen innen fristen

Deltagere bidrar med tilstrekkelig og korrekt informasjon som gjør det mulig for rådgiver og gi et forsikringstilbud

 

Kåring av vinner:

Banken foretar loddtrekning blant deltakerne i konkurransen

Banken plikter å gi de som har meldt seg på innen fristen et forsikringstilbud, og loddtrekking vil ikke bli gjennomført før alle påmeldte har mottatt forsikringstilbud 

Hver deltager har et lodd i loddtrekning, og vinnersjansen minsker proporsjonalt med ant deltakere i konkurransen.

 

De som ikke vinner:

Det følger ingen forpliktelser til deltakere som ikke vinner konkurransen, utover det som kreves for å delta i konkurransen.