Info om valg

Info om valg

Alle kunder over 18 år kan delta i valget. 

 

Valgkomiteen har rangert kandidatene på listen, ved stemmelikhet mellom flere kandidater vil derfor kandidatenes innbyrdes plassering på listen være avgjørende for hvem som blir valgt.

Slik stemmer du

Slik stemmer du

Last ned stemmeseddel. Den finner du i egen link på denne siden. Dette er et word-dokument som du kan tilføre dine stemmer inn i.
Sett kryss i kolonnen foran navnet til den kandidaten du ønsker å gi din stemme til.
Du kan maksimalt sette kryss foran 5 kandidater. Om du setter flere enn 5 kryss vil stemmen din bli forkastet.

I tillegg må du fylle ut personalia. Vi trenger fødselsdato og år, fornavn, etternavn, adresse og epostadresse.

Når dette er lagt inn i dokumentet sender du det på epost til valg@stbank.no
Du kan også skrive ut skjema, fylle det ut manuelt, scanne det og deretter sende på epost til oss. Vi må ha mottatt epost fra deg i tidsrommet 18.02.2019 kl 09:00 og 22.02.2019 kl 15:00 for at din stemme skal være gyldig

Ved spørsmål: ta kontakt! e-post eller telefon 73 85 50 00