Valg kandidater

Valget er i gang

Stadsbygd Sparebank avholder kundevalg til bankens generalforsamlingen 3.- 7. februar 2020. Generalforsamlingen er bankens høyeste organ og i år skal det velges 2 nye medlemmer.

Alle kunder over 18 år kan delta i valget og stemme kan avgis ved oppmøte i banken eller ved å stemme digitalt. 

Stemmeurne

Digital stemmegivning

I tillegg til ordinær stemmegivning i bankens lokaler i åpningstiden, har vi ordnet det slik at du kan avgi din stemme digitalt.

Klikk på pilen under så vil du finne informasjon hvordan du avgir din stemme digitalt!

Godt valg!