Info om valg

Alle kunder over 18 år kan delta i valget.  Du kan gi din stemme til maksimum 5 av kandidatene på valglisten, og stemmen avgis ved å sette kryss i angitt felt foran navnet på den kandidaten en vil stemme på.

 

Valgkomiteen har rangert kandidatene på listen, ved stemmelikhet mellom flere kandidater vil derfor kandidatenes innbyrdes plassering på listen være avgjørende for hvem som blir valgt.
Nedenfor finner du personene som er på valg.

Slik deltar du

Slik deltar du

Du kan delta i dette valget på to ulike måter: Digital stemmegivning eller fysisk oppmøte i bankens lokaler.

Om du ønsker å avgi din stemme i banken må du møte i et av våre bankkontor i perioden mandag 18.02.19 kl 09:00 til fredag 22.02.19 kl 15:00.

Våre kontorer i Rissa og Leksvik er åpne hver dag kl 09:00 - 15:00. 
Stem digitalt her

I årets valg åpner vi for digital stemmegivning.

Denne løsningen er også  tilgjengelig i tidsrommet mandag 19.02 kl 09:00 til fredag 23.02 kl 15:00. Løsningen er basert på at du fyller ut din stemmeseddel på egen pc/nettbrett og sender tilbake elektronisk til oss via epost.

I link nedenfor finner du digitalt skjema og info om hvordan du sender oss din stemme.