Valg kandidater

Forslag på kandidater

Stadsbygd Sparebank skal avholde kundevalg til bankens generalforsamlingen 3.- 7. februar 2020. Generalforsamlingen er bankens høyeste organ og i år skal det velges 2 nye medlemmer.

Vi ønsker nå at dere som er stemmeberettigede (
myndige kunder i banken) fremmer forslag på aktuelle kandidater. 

Stemmeurne

Send oss ditt forslag

Foreslåtte kandidater må være kunder i Stadsbygd Sparebank, og forslagene må være kommet til banken senest 22. januar 2020 kl. 12:00. Du kan sende ditt forslag  pr epost til valg@stbank.no eller pr post til Stadsbygd Sparebank,  Postboks 143, 7101 Rissa.

Legg ved opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse.