Stort sponsorbidrag til Smia i Leksvik

Smia

Smia 

I oktober 2019 åpnet det nye flerbrukshuset Smia i Leksvik. Stadsbygd Sparebank har gitt et betydelig bidrag på hele 750.000 kroner til bassenget i det nye bygget. 

År i mellom gir banken store bidrag til nybygg og større prosjekt i kommunen. Eksempel på dette er Stadsbygd Sparebankhallen, Basishallen i Rissa og Museet Kystens Arv. Og nå har vi gitt en gave til bassenget i det nye flerbrukshuset.

Basseng

Bassenget

Bassenget er 25 meter langt og har 6 baner. Det er et sviktbrett og et 3-meters stupetårn man kan hoppe eller stupe fra. Det er også bygd et terapibad der temperaturen er litt varmere og hvor bunnen i bassenget kan heves og senkes.

Leksvik IL hjelper til med å drifte bassenget og åpningstidene er tirsdager kl 17:30-20:00, torsdager 06:00 - 07:30 og søndager 12:00-15:00. 

Smia bibliotek

Innholdsrikt hus

Smia inneholder i tillegg til bassenget en rekke rom og funksjoner. Bildet er tatt på åpningsdagen og viser biblioteket som ligger sentralt i bygget. Det er også en sal med 250 seter her og i kjelleren leies det ut lokaler til fysioterapeuter.

Kulturskolen har fått plass i bygget i tillegg til et større møterom. Kjøkken finner du også.
Jektvik

En gave som bidrar til  bo og blilyst

Stadsbygd Sparebank håper at det nye bygget med alle tilbud bidrar til bolyst og blilyst for innbyggerne i Leksvik og i hele Indre Fosen kommune.

For oss som lokal sparebank er vi glade for at vi kan gi bidrag tilbake til prosjekt som gjør lokalsamfunnet vårt enda mer attraktivt. 
Bildet er fra konserten åpningsdagen der Anders Jektvik og band spilte i salen i Smia.