Stadsbygd Sparebank setter ned renten

Oppkjørsel med svart hus, garasje og bil. foto

Boliglån settes ned inntil 0,4%

Mandag 11. mai besluttet Stadsbygd Sparebank å redusere renten på boliglån og innskudd med inntil 0,4%. Nye rentesatser på eksisterende boliglån vil gjelde fra 27.mai. For nye lån gjelder renteendringen fra 18.mai.  Innskuddsrentene vil også bli påvirket av endringene i rentemarkedet. Endringene her vil bli gjennomført 10. juli.