Renteendring

Boliglån settes ned inntil 0,85%

Tirsdag 24. mars besluttet Stadsbygd Sparebank å redusere boliglånsrenten med inntil 0,85%
Nye rentesatser på eksisterende boliglån vil gjelde fra 6. april. For nye lån gjelder renteendringen fra 26. mars. Innskuddsrentene vil også bli påvirket av endringene i rentemarkedet. Endringene her vil bli gjennomført 22. mai for eksisterende kunder.