RSMK

Sponsor og gaver

For Stadsbygd Sparebank er det svært viktig å bidra tilbake til lokalsamfunnet vårt. Det er vår jobb å legge til rette for at lokale samfunnsaktører gis så gode rammebetingelser som mulig. 

Dette gjenspeiler bankens bidrag i form av gaver og sponsormidler, som hvert år gis til lag og organisasjoner rundt om i Indre Fosen kommune.

DSV

Samarbeidspartnere

Vi har en rekke sponsoravtaler med bl. a idrettslag, skolekorps, teaterlag og andre frivillige organisasjoner.

Banken legger vekt på at våre samarbeidspartnere, i tillegg til at de er lokalisert i vår hjemkommune, skal ha et tilbud for barn og unge.

 

 

Fotballspillere

Gavetildeling

Hvert år setter bankens generalforsamling av en viss del av bankens overskudd som skal brukes til en gaveutdeling.

Denne tildelingen kan alle frivillige lag og organisasjoner søke på, og søknadsfrist er i slutten av januar hvert år.

 

 

 

Julie V

Talentstipend

I 2018 har banken besluttet å dele ut et talentstipend.

Stipendet skal gå til talent i Indre Fosen kommune som, på regionalt/nasjonalt nivå, har utmerket seg med sine prestasjoner innen idrett eller kultur.