Stadsbygd Sparebank er lokalbanken i Indre Fosen kommune, og for oss er det svært viktig å bidra tilbake til lokalsamfunnet vårt.

Det er vår jobb å legge til rette for at lokale samfunnsaktører gis så gode rammebetingelser som mulig, og dette gjenspeiler også bankens bidrag i form av gaver og sponsormidler, som hvert år går til lag og organisasjoner rundt om i Indre Fosen kommune.

Vi har en rekke sponsoravtaler med bl. a idrettslag, skolekorps og teaterlag. Banken legger vekt på at våre samarbeidspartnere, i tillegg til at de er lokalisert i våre hjemkommuner, skal ha et tilbud for barn og unge.

Hvert år setter bankens generalforsamling av en viss del av bankens overskudd som skal brukes til en gaveutdeling. Denne tildelingen kan alle frivillige lag og organisasjoner søke på, og søknadsfrist er i slutten av januar hvert år. Følg med på våre facebooksider!

I 2018 har banken besluttet å dele ut et talentstipend. Stipendet skal gå til talent i Indre Fosen kommune som, på regionalt/nasjonalt nivå, har utmerket seg med sine prestasjoner innen idrett eller kultur. På våre facebooksider finner de innlegg og filmer som presenterer stipendmottakere.