Gavetildeling

 

Stadsbygd Sparebank setter for hvert regnskapsår av et betydelig beløp med formål gaver til allmennyttige formål  i Indre Fosen kommune.

 

Søknad om gavetildeling må være banken i hende iløa ultimo januar hvert år, enten levert i banken, på epost til eha@stbank.no eller pr post til: Stadsbygd Sparebank, postboks 143, 7101 Rissa.

  

I søknaden bes oppgitt begrunnelse for søknaden; kort oversikt over søkerens allmennyttige aktiviteter, prosjekter det arbeides med, omfang/kostnad o.l. Foruten kundeforhold til banken, vil det ved tildelingen bli lagt vekt på kriterier som medlemstall og aktivitet.


      aktivitet.