Innhold

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris. Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.

Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode.

I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen.

Innsatsprisen for 2017 vil bli delt ut under Hederskvelden i Leksvikhallen lørdag 10.februar 2018.

Forslag på kandidater med en begrunnelse må være banken i hende innen mandag 29. januar 2018.

Send ditt forslag på epost: eha@stbank.no