Innsatsprisen

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris.

Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.


Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode.

I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen.

Prisen deles ut neste gang i februar 2020

Send oss ditt forslag!

Du kan allerede nå sendes oss forslag på aktuelle kandidater til innsatsprisen for 2019. Vi vil gjerne ha med en begrunnelse for forslagene. og forslag sendes på epost til: eha@stbank.no

Prisutdelingen vil foregå i februar 2020.

Det er en egen jury for innsatsprisen som består av 3 medlemmer fra generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank, i tillegg har kommunen valgt inn to representanter slik at juryen består av totalt 5 medlemmer.

Vinner innsatsprisen

På hederskvelden 10. februar mottok Elisabeth Fætten Schei Stadsbygd Sparebanks innsatspris for 2018.

Elisabeth har vært en positiv drivkraft på mange arenaer i lokalmiljøet sitt de siste årene, og banken gratulerer med en velfortjent pris!