Logo

Innsatsprisen

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris.  Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.

Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode. I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen

?

Send oss ditt forslag nå!

Har du forslag på kandidater til innsatsprisen for 2019?  
Vi vil gjerne ha med en begrunnelse for forslagene og forslag sendes på epost til: eha@stbank.no

Det er en egen jury for innsatsprisen som består av tre medlemmer fra generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank samt to representanter valgt av kommunen. 
Vinner innsatspris 2018

Vinner innsatspris 2018 

Elisabeth Fætten Schei vant Stadsbygd Sparebank sin innsatspris for 2018.

Elisabeth har vært og er en positiv drivkraft på mange arenaer i lokalsamfunnet sitt og vi gratulerer med en velfortjent pris!