Innsatsprisen

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris. Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.

Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode.

I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen.

Prisen deles ut neste gang i februar 2019

Vinnere innsatspris

Lørdag 10. februar var det hederskveld for frivilligheten i Indre Fosen Kommune. Stadsbygd Sparebank delte ut to innsatspris denne kvelden, og på bildet ser dere to glade vinnere: Leksvik IL ved Tove Penna Steen, og Kristoffer Fjeldvær. Vi gratulerer!