Innsatsprisen

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris.

Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.


Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode.

I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen.

Prisen deles ut neste gang i februar 2019

Send oss ditt forslag!

Vi ønsker nå forslag på aktuelle kandidater til innsatsprisen for 2018. Vi vil gjerne ha med en begrunnelse for forslagene. Fristen for å melde inn kandidater er fredag 25. januar 2019, og forslag sendes på epost til: eha@stbank.no

Prisutdelingen vil foregå på Hederskvelden for Indre Fosen kommune i Rissahallen søndag 10.02.19.

Det er en egen jury for innsatsprisen som består av 3 medlemmer fra generalforsamlingen i Stadsbygd Sparebank, i tillegg har kommunen valgt inn to representanter slik at juryen består av totalt 5 medlemmer.