Logo

Innsatsprisen

Stadsbygd Sparebank opprettet i 1988 Stadsbygd Sparebanks Innsatspris.  Prisen kan deles ut hvert år til personer hjemmehørende i Indre Fosen Kommune.

Innsatsprisen deles ut som en påskjønnelse for særlig prisverdig og uegennyttig innsats utenom sitt yrke, for forskningsinnsats eller nyskapning som har kommet samfunnet til gode. I særlig tilfelle kan Innsatsprisen også gis til en organisasjon/ institusjon i kommunen

Vinner innsatspris 2019

Vinner innsatspris 2019

Vinneren av Stadsbygd Sparebank sin innsatspris for 2019 ble Barbro Hølaas Vang.

Under Hederskvelden i Rissahallen 9.2 fikk hun prisen for sitt arbeid med å realisere teaterforestillingen "Operasjon Oleander"

Under kan dere lese juryens begrunnelse for tildelingen. 

Begrunnelse for kandidat Barbro Hølaas Vang

Barbro Hølaas Vang er vinner av Innsatsprisen for 2019 for sin innsats for å få etablert Operasjon Oleander. Som primus motor har hun lagt ned utallige timer i planlegging, møtevirksomhet, søknadsskriving og mye mer for å få dette opp å gå. Med ukuelig pågangsmot får hun folk med seg, alltid med et smil og med forslag til gode løsninger på utfordringer som oppstår.

Det er mange bidragsytere til Operasjon Oleander men noen må være drivkrafta, som pusher det framover, det å bygge opp en organisasjon og i tillegg har Barbro også i første del av trilogien stått på scenen og spilt rollen som Sara Bodd, med alt det fører med seg av øving og forestillinger. Rundt seg bygger hun et godt miljø hvor alle har lyst til å bidra og hvor alle drar i samme retning. 

 Operasjon Oleander har vært en stor suksess både i 2018 og 2019. Det har skapt interesse rundt vår egen lokalhistorie og oppsving rundt historielaget i Leksvik, og det genererer inntekter til lag og foreninger som bidrar under selve spelet.

Ringvirkningene er mange og positive. Det har satt krigstemaet på kartet på en god måte og ikke minst at den kanskje ukjente historien trilogien omhandler har blitt belyst på en god måte.

Prosjektet hadde også et mål om å være samlende for den nye storkommunen og det har medført at det har vært bidragsytere fra hele kommunen, både på scenen og i apparatet «bak scenen». Også sponsorer har stilt opp fra hele kommunen.

Det er mange frivillige som har lagt ned en stor innsats rundt Operasjon Oleander, men det ville ikke vært mulig hvis ikke Barbro hadde hatt en drøm, og ikke minst evnen og viljen til å sette den drømmen ut i live!