Vi gir tilbake til lokalsamfunnet.

Vi gir tilbake til lokalsamfunnet.

 

Stadsbygd Sparebank setter for hvert regnskapsår av et betydelig beløp med formål gaver til allmennyttige formål  i Indre Fosen kommune.

 

Søknad om gavetildeling må være banken i hende iløa ultimo januar hvert år, enten levert i banken, på epost til eha@stbank.no eller pr post til: Stadsbygd Sparebank, postboks 143, 7101 Rissa.

  

I søknaden bes oppgitt begrunnelse for søknaden; kort oversikt over søkerens allmennyttige aktiviteter, prosjekter det arbeides med, omfang/kostnad o.l. Foruten kundeforhold til banken, vil det ved tildelingen bli lagt vekt på kriterier som medlemstall og aktivitet.

 

NB: En betingelse for tildeling er at laget/foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnr.


      aktivitet.

Du kan søke nå!

Du kan søke nå!

Er du medlem i lag/forening, eller annen gruppering som ønsker å søke om støtte via gavetildeling, er det mulig å søke nå. Midlene fra regnskapsåret 2018 er utdelt, men ønsker dere å søke på midler avsatt fra regnskapsåret 2019 må vi må ha mottatt en søknad fra dere innen 31. januar 2020

Søknadsskjema finner dere på denne siden, og har dere spørsmål er det bare å kontakte markedskoordinator Knut Ola Vang

Tlf: 950 57 358, epost: kov@stbank.no

Søknadsskjema

Her er skjema i word- og pdf-format som dere kan fylle ut og sende inn. Send oss gjerne skjema på epost.