Gavetildeling Stadsbygd Sparebank

1: Mål

Stadsbygd Sparebank er lokalbanken i Indre Fosen kommune, og for oss er det svært viktig å bidra tilbake til lokalsamfunnet vårt.

Det er vår jobb å legge til rette for at lokale samfunnsaktører gis så gode rammebetingelser som mulig, og dette gjenspeiler også bankens bidrag i form av gaver og sponsormidler.

Hvert år setter bankens generalforsamling av en viss del av bankens overskudd som skal brukes til en gaveutdeling. Denne tildelingen kan alle frivillige lag og organisasjoner i bankens nærområde søke på, og vårt mål er at gavene skal bidra til økt engasjement og aktivitet i lokalsamfunnene våre.

 

2: Prioriterte gaveformål

Banken ønsker å støtte tiltak som kommer allmenheten til gode. I tillegg er barn og unge en viktig del av målgruppen for bankens gavetildeling.

Det er et stort engasjement i kommunen med svært mange aktive lag, foreninger og frivillige organisasjoner. Stadsbygd Sparebank ønsker via gavetildelingen å støtte gode prosjekter i disse organisasjonene, sånn at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud.

 

3: Tildelingskriterier

- Søkerne må være registrert i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

- Midler skal i utgangspunktet ikke gå til offentlige formål.

- Midler skal i utgangspunktet gå til grupper og ikke enkeltindivid.

- Ved søknad til et spesielt prosjekt; legg ved en prosjektbeskrivelse med formål, budsjett og tidsramme på prosjektet.

- Bankens kunder prioriteres.

- Søknad må være mottatt innen 31.01.2020 kl 23:59.

4: Personvern

Data som registreres i forbindelse med gaveutdelingen vil kun benyttes i relasjon til gaveutdelingen. Informasjon vil ikke bli brukt til videre markedsføring. Ved deltakelse i denne gaveutdelingen gis Stadsbygd Sparebank fri tillatelse til å publisere de enkelte bidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

 

pc

Dere kan søke nå!

Søknadsfrist er 31.01.20 og dere kan søke på to måter:

1: Fyll ut og returner søknadsskjema som dere finner på denne siden. Ferdig utfylt skjema sendes på epost til eha@stbank.no

2: Eller send en digital søknad via denne linken: 
Digitalt søknadsskjema 

Søknadsskjema

Her er skjema i word- og pdf-format som dere kan fylle ut og sende inn. Send oss gjerne skjema på epost.

Har du spørsmål?

Kontakt markedskoordinator Knut Ola Vang: kov@stbank.no om du lurer på noe vedr gavetildelingen.