Gavetildeling Stadsbygd Sparebank

1: Mål

Stadsbygd Sparebank er lokalbanken i Indre Fosen kommune, og for oss er det svært viktig å bidra tilbake til lokalsamfunnet vårt.

Det er vår jobb å legge til rette for at lokale samfunnsaktører gis så gode rammebetingelser som mulig, og dette gjenspeiler også bankens bidrag i form av gaver og sponsormidler.

Hvert år setter bankens generalforsamling av en viss del av bankens overskudd som skal brukes til en gaveutdeling. Denne tildelingen kan alle frivillige lag og organisasjoner i bankens nærområde søke på, og vårt mål er at gavene skal bidra til økt engasjement og aktivitet i lokalsamfunnene våre.

 

2: Prioriterte gaveformål

Banken ønsker å støtte tiltak som kommer allmenheten til gode. I tillegg er barn og unge en viktig del av målgruppen for bankens gavetildeling.

Det er et stort engasjement i kommunen med svært mange aktive lag, foreninger og frivillige organisasjoner. Stadsbygd Sparebank ønsker via gavetildelingen å støtte gode prosjekter i disse organisasjonene, sånn at flest mulig får et positivt og mangfoldig tilbud.

 

3: Tildelingskriterier

- Søkerne må være registrert i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

- Søker må ha lokal tilknytning til Indre Fosen kommune. 

- Midler skal i utgangspunktet ikke gå til offentlige formål.

- Midler skal i utgangspunktet gå til grupper og ikke enkeltindivid.

- Ved søknad til et spesielt prosjekt; legg ved en prosjektbeskrivelse med formål, budsjett og tidsramme på prosjektet.

- Bankens kunder prioriteres.

 

4: Personvern

Data som registreres i forbindelse med gaveutdelingen vil kun benyttes i relasjon til gaveutdelingen. Informasjon vil ikke bli brukt til videre markedsføring. Ved deltakelse i denne gaveutdelingen gis Stadsbygd Sparebank fri tillatelse til å publisere de enkelte bidragene på nett eller i trykte medier. Dette kan gjøres uten kompensasjon og uten varsel.

 

Info

Neste søknadsfrist

Søknadsfristen for tildeling av midler i år gikk ut 31.01.2021. 

Neste søknadsfrist er 31.01.2022 og da er det midler fra regnskapsåret 2021 som skal deles ut. 

Har du spørsmål?

Kontakt markedskoordinator Knut Ola Vang kov@stbank.no om du lurer på noe vedrørende gavetildelingen.