Om Stadsbygd Sparebank

Stadsbygd Sparebank er lokalbanken i Indre Fosen kommune - det forplikter! Vårt slagord: "- vi er banken din" sier hva vi strekker oss etter. Hovedkontoret ligger i Rådhusveien 21 i Rissa, og i tillegg finner du oss i vårt bankkontor i Sentrumsgården i Leksvik.