Modernisering og forenkling 

Stadsbygd Sparebank har alltid vært en bank kundene våre kan stole på. Og det skal vi fortsette å være - både i 2021 og langt inn i fremtiden. Men tidene forandrer seg og det må også vi. Derfor oppgraderer vi nå profilen vår til et nytt og moderne design. Et design som gjenspeiler det banken skal være for kundene våre; en profesjonell, nær, engasjert og kunnskapsrik lokalbank, med gode produkter, høy kompetanse og super service.

Noe blir altså nytt. Men vi er fortsatt den samme, gode banken med de samme flinke folkene. Og nettadressen vår vil fremdeles være  stbank.noVi viderefører «kjernen» vår, men forsterker produktene og tjenestene våre, nærværet vårt i markedet, og posisjonen vår som en konkurransedyktig lokalbank i Indre Fosen kommune. 

Tett på og tydelig til stede

I den nye profilen vår går vi tettere på; både på selv logoen, og på kundene og lokalsamfunnet vårt. Dette har alltid vært viktig for oss, men nå skal vi bli enda bedre. Banken skal være tydelig til å stede i alle livets faser, og en god støttespiller og rådgiver for kundene våre. Vi skal være en synlig aktør i lokalsamfunnet, og en viktig økonomisk bidragsyter for vekst og utvikling av samfunn og næringsliv. Vi har utfordret vært - og vil fortsette å være - den største sponsoren av lokal lag og foreninger innen kultur og idrett. Denne støtten øker vi nå ytterligere. 

Med andre ord kan vi love dere dette: 

«Vi har gjort et stilskifte, men vi er fortsatt en stolt sponsor»

« Vi har gjort et stilskifte, men vi er fortsatt din støttespiller i alle livets faser»

« Vi har gjort et stilskifte, men vi er fortsatt en stødig partner for lokalsamfunnet og næringslivet».