Korona-relatert informasjon

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig i for deg i en krevende tid. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg!
korona

Status korona

Stadsbygd Sparebank forholder seg i utgangspunktet til de anbefalinger som myndighetene til enhver tid kommer med. I tillegg har vi også innført en del egne rutiner som ansatte skal følge, vi har forsterket renhold i lokalene våre og vi har laget rutiner for dere som besøker bankens lokaler:

hk_rissa

Besøk i banken

Ved besøk i banken skal du sprite hender når du kommer inn i banken og likedan når du forlater banken. Spritdispenser er plassert ved inngangsdøren til banken. I tillegg må alle kunder som besøker oss registrere seg med navn og telefonnummer når de ankommer banken. Liste over besøkende oppbevares i 10 dager før de makuleres.

kundemote

Møter i banken

For å minimere besøk i bankens lokaler ber vi våre kunder om å avtale møter på forhånd. Ta kontakt med din kunderådgiver direkte eller vårt sentralbord. Vi har også mulighet til å gjennomføre digitale møter.  Vi oppfordrer våre kunder som syns digitale møter er en grei møteform til å bruke denne muligheten.

info

Generelle råd

Ellers så minner vi om de generelle rådene som går på god avstand og god håndhygiene.  

Vi takker for forståelsen og samarbeidsviljen. Sammen skal vi komme oss igjennom denne pandemien 😊

Du kan søke om avdragsfrihet

Om du er direkte berørt rent økonomisk av koronaviruset, ønsker vi i banken å gjøre hva vi kan for å hjelpe deg.
Dersom du blir permittert eller mister inntektsgrunnlaget som en følge av korona tilbyr vi avdragsfrihet på lånene dine.
Kontakt din rådgiver direkte.
Kontokreditt

Forskudd

Permitterte og andre berørte tilbys en kontokreditt som forskudd på dagpenger fra NAV.