Egenkapitalbevis

Stadsbygd Sparebank utstedet høsten 2016 egenkapitalbevis for 40 millioner kroner. Emisjonen ble gjennomført som følge av nye og strengere krav til ren kjernekapital samt bankens ønske om fortsatt å kunne vokse innen sitt markedsområde.
EK Ola og Egil

Omtale i FosnaFolket

Her kan du lese hva FosnaFolket hadde på trykk i forbindelse med emisjonen.

20 største eiere

Her finner du en oversikt over bankens 20 største eiere