Bakken gård ligger vakkert til nede ved sjøen på Stadsbygd. På baksiden av det gamle fjøset bygges et nytt kufjøs på ca 1.000m2 og de nye driverne på gården gleder seg til den nye driftsbygningen står ferdig. «Vi har vært veldig nøye på å bruke lokale leverandører» sier Ole Otto, og ser man på logoene på kran, gravemaskiner og biler på byggetomta vises det godt at lokalt næringsliv er tungt inne i prosjektet.

Ole Otto har bestandig ønsket å bli bonde og etter noen yrkesaktive år som landbruksmekaniker og montør i Fjøssystemer var tiden nå inne for å ta over gården. Far Ottar har drevet gården siden 1987 og frem til pensjonsalder ønsker han å være en ressursperson for sønnen og ellers arbeide som rørlegger. Begge forteller om en langvarig og god prosess i forbindelse med eierskiftet på gården, og de har noen klare anbefalinger på hva som skal til for at en slik prosess skal gå så smertefritt som mulig. For det finnes fallgruver og rikelig eksempel på gårdsoverdragelser der to generasjoner sliter med å samarbeide godt.

«Det er utrolig viktig å planlegge generasjonsskiftet godt» sier far og sønn Grønning som har brukt mange år på prosessen. Det startet i 2016 da de fikk bistand fra en livslinjerådgiver i Tine. Her fikk de gode råd om når det var mest lønnsomt å overta, informasjon om pensjon, tips om gammel eller ny generasjon bør bygge mm. Videre har de deltatt på kurs i generasjonsskifte og de understreker viktigheten i å bruke ekstern bistand i en så kompleks sak.

De sier også at det er viktig å ha en god dialog med alle involverte parter i et generasjonsskifte. Det er ikke bare de som har gården som hovedarbeidsplass som er delaktig i en gårdsoverdragelse. Søsken av ny eier må tidlig involveres. En ting er forhold rundt odel, en annen ting er forståelsen av takst og kjøpesum. «Man kan ikke selge gården for dyrt. Det går en grense for hvor mye neste generasjon klarer å betale for gården om de skal klare å skaffe seg en levedyktig inntekt» sier Ottar, og påpeker at denne summen ofte ikke sammenfaller med verditaksten på gården.

Videre så må partnerne være delaktig om man skal oppnå et godt eierskifte. Det er ikke bare fjøs og traktor som skal bytte hender. Det samme skal alt ansvar for gården og ikke minst våningshuset. «Man kommer ikke fra at det er følelser knyttet til en slik prosess» sier Ole Ottos mor Solveig, som er glad for at Trine og Ole Otto som femte generasjon tar over driften på Bakken. «Det er viktig å forstå hvor mye jobb det faktisk er å drive en gård» sier hun og etterlyser samtidig mer fokus på temaet eierskifte i landbruket.

Nå går all ledig tid for alle på gården til bygging av nytt fjøs. Pensjonisten Ottar syns det er godt å slippe ha alt ansvaret på gården. «Jeg skal ikke ansettes på bruket – jeg ser mer på meg selv som en ressursperson som kan hjelpe til og komme med gode råd. Jeg har litt erfaring og vet av noen problemer før de dukker opp» smiler han.

Og skal vi tro de nye eierne er de glade for at Ottar og Solveig er å finne i kårhuset. «Vi setter pris på å ha noen som vi kan spørre om råd og tips» sier Trine og Ole Otto.

"Når det gjelder finansiering og valg av bank har dette også vært grundig vurdert. Valget falt til slutt på Stadsbygd Sparebank, som har vært gårdens bankforbindelse i generasjoner. Nærhet, tilgjengelighet og god og konstruktiv rådgivning har vært viktige momenter i denne prosessen" sier familien.

Det er mye som tyder på at man har lykkes i å gjennomføre et godt generasjonsskifte på Bakken. Stadsbygd Sparebank med rådgiver Per Inge Tung har fulgt prosessen tett og vi i banken ønsker begge generasjoner lykke til med videre drift på Bakken gård på Stadsbygd.