Ønsker du et møte med en av våre rådgivere, enten det gjelder som privat- eller bedriftskunde, ber vi om at dette avtales på forhånd. Da kan det avklares om det skal være et fysisk møte i banken eller om møtet tas via telefon/digitalt (skype/teams). Denne avtalen må gjøres på forhånd siden flere av våre rådgivere også har hjemmekontor fortsatt. Vi vet at mange av våre kunder har brukt digitale møter mye i sin jobb/skole i disse månedene og her i banken er også dette mye brukt både internt blant våre ansatte og eksternt mot kunder og samarbeidspartnere. I mange tilfeller kan digitale møter være veldig effektive – dette er noe av læringen som samfunnet nok vil ta med seg inn i «en ny normalsituasjon» - dette gjelder også vår bank.

Nå har vi åpnet dørene våre ved kontoret i Rissa og vi ønsker dere velkommen innom ved nødvendige bankbehov. Men vi ønsker at dere følger våre restriksjoner – vi er fortsatt med i den nasjonale dugnaden og vi har tiltak som begrenser sannsynligheten for smitte-spredning i banken både overfor våre kunder og våre ansatte på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid.

Restriksjoner som vi ber deg følge ved besøk i banken er:

  • Avstandskravet på minimum 1 meter
  • Bruk det fremsatte hånd-desinfeksjonsmidlet rett innom inngangsdøren
  • Har du symptomer på forkjølelse/luftveisinfeksjoner ber vi om at du utsetter det avtalte møtet eller besøket i banken
  • Skal du bare betale regninger eller har post til banken ber vi om at du benytter postluka rett ved minibanken på hjørnet av bankbygget i Rissa og i Leksvik har vi en egen postkasse rett ved inngangsdøren

Iht den nasjonale dugnaden ønsker vi fortsatt å begrense besøkene i banken, så det oppfordres fortsatt til å bruke epost og tlf. for å komme i kontakt med oss. Tlf. 73 85 50 00, eller via kundemeldinger i mobilbank/ nettbank/messenger og epost post@stbank.no