Og det er viktig å huske at det å handle hos lokale bedrifter vil bidra til aktivitet og vekst - når du handler lokalt gir du ditt bidrag til lokale arbeidsplasser. Ved å handle mer lokalt blir det mer verdiskapning i lokalsamfunnene og da får også lokale lag og foreninger finansiert sin virksomhet. Skoleklassen blir sponset når de skal på klasseturer, premiene til lotteriet i idrettslaget eller i sangkoret gis velvillig og ungdommene har muligheter for ekstrajobb eller utplassering.

Ved netthandling er det også verdt å vurdere om varen eller tjenesten kan skaffes like billig og bra i det lokale næringslivet. Det er ikke alltid slik at netthandel er billig, ofte kan varen ha en like god pris i butikken, samtidig som vi alle tjener på økt lokal handel.

Det å handle hos lokale håndverkere er også et godt tiltak for å støtte i en tid der etterspørselen er synkende. Kanskje du til og med kan framskynde en jobb du har planlagt? Håndverkere har også stort fokus på å unngå smitte og har innført rutiner med hyppig rengjøring og god avstand til kundene.

 

Så vi gjentar gjerne vår oppfordring til dere alle - handle lokalt og støtt lokalsamfunnene våre!